Var tredje svensk fortfarande obestämd inför valet 2010

Var tredje svensk fortfarande obestämd inför valet 2010

July 2, 2010  |  Marknadsundersökning

Stödet för de olika partierna varierar i de tätt haglande opinionsmätningarna som frågar hur vi skulle rösta om det var val idag. En del av förklaringen till detta kan ligga i att en tredjedel av svenskarna ännu inte har bestämt sig för hur de ska rösta, eller tror ha bestämt sig men fortfarande svajar mellan blocken.

Via fråga-själv-tjänsten SnabbaSvar.se har vi nu genomfört den tredje mätningen av hur bestämda väljarna är inför valet 2010. Resultaten visar att andelen väljare som kan avgöra valet ligger konstant kring 30 procent (dessa definerar vi som människor som endera inte har bestämt sig för hur de ska rösta, endera tror ha bestämt sig med fortfarande kan byta val av block).

Siffrorna kring hur bestämda eller obestämda väljarna är har legat konstanta sedan den första mätningen gjordes i mitten av maj 2010

Trenden verkar vara att bestämdheten för hur vi kommer att rösta är tilltagande med åldern, och vice versa, att osäkerheten är högre i yngre åldersgrupper, med förstagångsväljarna som mest osäkra

Förstagångsväljarna (18-22 år) är fortsatt betydligt mer osäkra än övriga befolkningen. Över den totala mätperioden observerades att mellan 43 och 48 procent av förstagångsväljarna inte vet hur de vill rösta, eller kan komma att byta ifrån det block de tror att de har bestämt sig för. Jag skulle därför, om jag var de rödgröna, inte hissa någon flagg över förstagångsväljarnas fält, trots artikeln i DN om partisympatiundersökningen utförd av SCB. I den mätningen utpekades Socialdemokraterna till det största partiet bland förstagångsväljarna.

Av de unga väljarna (23-35 år) är det mellan 32 och 36 procent som fortfarande inte har bestämt sig eller ännu kan komma att byta block. Detta gör dem till mer osäkra än befolkningen i genomsnitt.

Osäkerheten bland väljarna i medelåldern (36-55 år) ligger mellan 26 och 28 procent

De minst osäkra väljarna finner vi bland dem som är 56+ år gamla. Av dessa är det mellan 22 och 24 procent som fortfarande är osäkra eller kan komma att byta block

Förstagångsväljarna må vara mest osäkra och kan kan därför vara frestad att främst vilja försöka påverka denna grupp människor. Men de är den minsta väljargruppen, vars osäkra andel utgör endast ca 3,9 procent av väljarbasen. Om ett parti vill maximera sina chanser att vinna så många vljare som möjligt bland en enskild åldersgrupp bör de satsa på de osäkra väljarna i medelåldern eller de äldsta väljarna. Dessa utgör ca 9,1 respektive 8,6 procent av den totala väljarbasen.

Om undersökningen

Den senaste mätningen besvarades av 1 193 personer representativa för Sverige vad beträffar kön, ålder och region. Sammanvägningarna för åldersgrupperna är baserade på de tre senaste mätningarna i vilka sammanlagt 3 370 människor, representativa för sveriges, demografi har deltagit. Frågorna är ställda via fråga-själv-tjänsten SnabbaSvar.se som använder sig av panelbörsen som tillhandahålls av Cint AB för att nå 34 av sveriges största internetpaneler innehållandes över 300 000 aktiva panelmedlemmar.

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • Posterous
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter

Inga relaterade inlägg


Skriv en ny kommentar