Var kommer svaren ifrån?

Sedan jag tog över ansvaret för SnabbaSvar.se har jag hört frågan ställas vid var och varannan konversation jag haft. Därför vill jag nedan kort beskriva varifrån SnabbaSvar.se samlar in dina svar.

Vi tar det från rätt ände. Ute på internet finns det s.k. internetpaneler i vilka människor kan bli medlemmar med syftet att delta i marknadsundersökningar. När man blir medlem i en av dessa börjar man erhålla inbjudningsmail med länkar till undersökningar. Man klickar, fyller i undersökningen, och får som regel en liten belöning för detta.

Cint AB är ett globalt företag, med huvudkontor i Stockholm, som har skapat världens första (och enda) panelbörs vars mål är att sammanlänka alla dessa paneler. Panelbörsen har också all tänkbar funktionalitet för att skapa nya paneler och för att administrera dessa. Denna möjlighet, att bygga nya paneler med hjälp av Cints teknologi, har många företag med tillgång till stora medlemsregister, besökarantal, eller läsar- eller tittarantal tagit vara på. Därför finns i dagsläget 31 av Sveriges största internetpaneler i denna börs. Dessa ger sammanlagt tillgång till 300 000 aktiva panelmedlemmar enkom i Sverige. 200 000 till finns att tillgå i Norden.

Panelbörsen används framförallt av allehanda företag ur marknadsundersökningsindustrin för att få tillgång till respondenter att skicka sina enkäter till.

SnabbaSvar.se är kopplat till panelbörsen och drar således sina svenska urval bland dessa 300 000 individer. Dina frågor som ställs via SnabbaSvar.se ställs med andra ord via samma kanaler och till samma paneler som stora delar av undersökningsindustrin använder. Svarsfrekvenserna snittar kring 50 % för varje urval. Varje gång du ställer en fråga i SnabbaSvar.se kommer alltså en inbjudan att skickas ut till ca 2 000 av dessa 300 000 medlemmar, och besvaras av 1 000 stycken. Metoden för urvalsdragning är stratifierat urval. Detta säkerställer att svaren du erhåller är nationellt representativa på kön, ålder och region samtidigt som varje strata är slumpmässigt vald.

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • Posterous
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter