Temperaturen på julshoppingen v 44 2010

Temperaturen på julshoppingen v 44 2010

November 11, 2010  |  Marknadsundersökning

Diagrammet visar antalet köpta julklappar som ett snitt av perioderna 26 oktober – 2 november (mätningen för vecka 43), och 2 november – 9 november (mätningen för vecka 44).

Som ni ser har fortfarande en majoritet av befolkningen inte köpt någon julklapp. Shoppingen börjar dock komma igång sakta men säkert. Från vecka 43 till vecka 44 köpte ytterligare 13 % av befolkningen i åldrarna 15-80 en eller flera julklappar.

Tänk på att sanningen för varje siffra ligger inom ett konfidensintervall, varför vi exempelvis inte kan uttala oss om förändringar från vecka till vecka när det rör sig om små rörelser.

Uppskattningsvis hade svenska folket fram till vecka 44 köpt 12 miljoner julklappar (räknat på befolkningen i åldrarna 15-80 år, med en konfidensgrad om 95 %). Utifrån vad respondenterna angav uppskattas det totala antalet julklappar som kommer att köpas i år till 66 miljoner. Vi är således redan en bit på väg.

Tänk på att uppskattningarna om antalet köpta julklappar har en osäkerhet på några miljoner upp och ner. Detta eftersom vi måste ta hänsyn till den vanliga statistiska osäkerheten när man försöker utröna något om hela befolkningen utifrån en respondentgrupp. Dessutom har vi gjort uppskattningen på 66 miljoner utifrån uppskattade intervall från respondenternas sida beträffande antalet klappar de tror att de kommer att köpa. Slutligen bör det påpekas att denna siffra högst sannolikt kommer att ändras allteftersom mätningarna fortskrider eftersom folk förhoppningsvis kommer att få en bättre känsla för hur många klappar de ska köpa desto närmare julen vi kommer.

Hur många av de återstående julklapparna kommer att vara dina produkter?

Om undersökningen

Frågan ställdes via fråga-själv-tjänsten SnabbaSvar.se och besvarades under vecka 44 av 1 126 respondenter, representativa för svenska riket för variablerna kön, ålder och region. Urvalet drogs bland över 300 000 svenskar ur 24 av sveriges största internetpaneler

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • Posterous
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter

Relaterade inlägg:

 1. Julshoppingtempen 2010

Skriv en ny kommentar