Sveriges bästa omnibus?

November 10, 2010  |  Uncategorized

SnabbaSvar.se är en produkt där användare genom sina konton på www.snabbasvar.se kan ställa enskilda frågor till befolkningen. Varje tisdag, kl 15.00, skickas dessa frågor ut till befolkningen i en samlad enkät (eller flera enkäter). Ett annat namn för detta är en Omnibus. En SnabbaSvar-enkät skickas ut till ca 2 000 utvalda svenskar, bland ca 300 000 svenskar som finns i panelerna vi använder. Av dessa svarar ca 1 000 stycken på frågorna. SnabbaSvar-enkäterna är mycket uppskattade då de samlar frågor från alla möjliga företag, institutioner och organisationer i Sverige, som behandlar allt ifrån politik och samhällsfrågor, till regelrätta marknadsfrågor såsom varumärkeskännedom, produktpreferenser och priskänslighet.

Jag har nu varit ansvarig för SnabbaSvar.se i snart ett år. När jag tog över ansvaret för tjänsten visste jag givetvis att det var en bra produkt jag skulle axla, annars hade jag inte tackat ja till tjänsten. Men allt eftersom veckorna har gått så har jag blivit alltmer imponerad över hur pass hög kvalitet det är på resultaten som SnabbaSvar.se levererar till kund.

Till att börja med levererar tjänsten ett riksrepresentativt urval på minimum 1 000 respondenter. Dessa är representativa för riket för variablerna kön, ålder och region. En sådan representativitet är givetvis grundläggande, och inget märkvärdigt i sig. Utöver detta har jag funnit att urvalen som tjänsten dragit och resultaten som levererats varit representativa för många fler variabler än så. Det är detta som imponerar.

Ta exempelvis resultaten om svenska folkets åsikter kring skattelättnaden på uthyrt boende. Här visade det sig att respondenterna hade en näst intill identisk distribution på variabeln “upplåtelseform” som Svenska riket har (enligt siffror redovisade av SCB).

Eller ta frågorna vi ställde via SnabbaSvar.se om svenska folkets planerade resor innan sommaren 2010. Resulteten av den undersökningen verifierades av Tillväxtverket, vars egna statistik visade likartade siffror.

Ett annat sätt på vilket man kan mäta kvalitén på resultaten är att titta de kontinuerliga mätningarna som görs via SnabbaSvar.se. Dessa har genom hela året visat uppmäta samma sak (dvs. haft en hög reliabilitet), och redovisat förändringar inom rimlighetens gränser när verkligheten har förändrats. Vi har några sådana markandsmätningar redovisade här på bloggen, bl.a. mätningarna om iPads framfart i Sverige, och nu senast takten i vilken julklappar köps inför julen 2010.

Vi har satt priset för en fråga till 2 300 kr – detta är ett mycket lågt pris. Min avsikt är att alla som behöver ska kunna genomföra en mätning utan att bli barskrapade. För läs och häpna; alla har frågor, stora som små. De flesta besvarade frågor bidrar till kunskap som ökar effektiviteten i vårt samhälle. Vissa frågor kan till och med medföra förändring i samhället. Ta än en gång exempelvis frågorna som utrönade att en majoritet av befolkningen inte kände till skattelättnaden på uthyrt boende, det resulterande öppna brevet till bostadsministern, och artikeln i di.se som följde.

Med det låga priset, informationen om hur urvalen drasvar svaren kommer ifrån, samt de konstant goda resultaten i åtanke, återstår endast att besvara frågan; kan detta vara sveriges bästa omnibus?

Eftersom det mesta är automatiserat har jag dock kommit att kalla tjänsten för “Sveriges första fråga-själv-tjänst”

Med vänliga hälsningar och önskningar om en upplyst höst och jul!

/Rafe

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • Posterous
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter

Relaterade inlägg:

 1. Mest attraktiva användningsområdena för iPad bland Sveriges befolkning

Skriv en ny kommentar