Svenskarna tror på fortsatt ökning av bostadspriser

February 26, 2010  |  Marknadsundersökning

Ska du på bostads- eller husvisning på söndag?

Då kan det vara bra att hålla reda på vad övriga Sverige tror om prisutvecklingen på hus och bostäder. Via Snabbasvar.se frågade jag 1 075 personer i Sverige om hur de trodde att priserna på bostadsrätter skulle utvecklas de kommande 6 månaderna. 44 % tror att priserna kommer att öka, och majoriteten av dessa tror på en uppgång med 1-5 %. En hyfsat ansenlig andel av befolkningen (25,4 %) tror att priserna förblir oförändrade. Endast 9,6 % av svenskarna tror att bostadspriserna kommer att sjunka, och då främst med en nedgång på 1-5 %.

Stockholmarna tror mest på en ökning

Beaktar man hur budgivningarna ångar på i huvudstaden är det inte helt förvånande att stockholmarna mest tror på en prisökning. 55,5 % av stockholmarna svarade att de tror på en bostadsprisökning under de nästkommande månaderna. Norrlänningarna hyser lägst tro på prisökningar av bostäder.

Resultatet i denna undersökning skiljer sig från den som demoskop genomför varje månad åt SEB. Deras undersökning från februari 2010 rapporterar att 54 % av befolkningen tror på ökande bostadspriser, att 26 % tror på stillastående priser (vilket är i linje med denna undersökning), samt att 14 % tror på fallande priser, vilket är betydligt fler än denna undersökning observerade. Jag vet dock inte vilka svarsalternativ deras respondenter har fått. En annan skillnad är att de verkar fråga om vad folk tror om priserna det närmsta året. Här har jag efterfrågat tron om priserna de nästkommande 6 månaderna.

/Rafe

Undersökningen är gjord via tjänsten Snabbasvar.se under perioden 2010-02-16  -  2010-02-23, och innefattar svaren från 1075 respondenter, nationellt representativa för kön, ålder och region. Svaren är insamlade från 30 av Sveriges internetpaneler för att uppnå lägsta möjliga käll-skevhet (source bias). Panelerna administreras av Cint AB, ett mjukvaruföretag som levererar lösningar till markandsundersökningsindustrin för bl.a. panel- och urvalshantering.

 

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • Posterous
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter

Inga relaterade inlägg


Skriv en ny kommentar