Rapport om inbound marketing kan vara missledande

April 29, 2010  |  Uncategorized

Hubspot släppte nyligen i deras blogg en rapport om hur sociala medier används

En av huvudslutsatserna i rapporten pekar på att de företag som investerade mer än 50 % av sin budget i ”inbound marketing”, dvs. marknadsföring som distribuerar din närvaro, tillför något till dina potentiella kunder och får dem att komma till dig, spenderade 60 % mindre pengar per genererad lead jämfört med företag som brukar konventionell marknadsföring.

Det levereras i rapporten även insikter om var B2B, respektive B2C företag får mest ”bang for the buck”, relationen mellan företags bloggningfrekvens ställt mot andelen som via sin blogg vunnit en ny kund, samt hur företag fördelar sina budgetar mellan olika marknadsaktiviteter.

Allt detta är mycket intressant, men bör på sin höjd läsas som en källa till inspiration, och innehållet bör inte ses som mer än riktlinjer på vart företag som fokuserar på inbound marketing är på väg.

Rapporten har nämligen en fundamental brist. Den talar inte om för läsaren hur urvalet är skapat. Det enda vi får veta är att urvalet är gjort på 231 ”professionals involved or familiar with their businesses marketing strategy”. Med avsikten att få mer solid information om studien har jag, utan framgång, försökt att nå relevanta personer på Hubspot både via Twitter och via telefon. Eftersom de inte behagar att vara tillängliga, eller återkomma med svar på fråga, återstår en kvalificerad gissning.

Jag tror att undersökningen har skickats ut till Hubspots egna kunder som använder deras verktyg (Detta tror jag då de har 2 500+ kunder, vilket [1] väldigt lätt kan fresta till tron att det är en bra och för USA representativ population att dra sitt urval bland, [2] det är väldigt enkelt att trycka på send-knappen i sitt eget CRM-system, [3] kostnaden är minimal för att maila en undersökning till sina egna kunder, och [4] jag har tidigare sett undersökningar som gjorts bland deras kunder). Om så är fallet skapar det i grunden ett urvalsfel så gravt att rapporten inte borde yttra sig om USA:s företag i allmänhet, utan istället endast om Hubspots kunder.

Därutöver är respondentbasen på 231 respondenter i det tunnaste laget för att med säkerhet kunna uttala sig om förändringar från förra årets mätning, men utgår man ifrån att Hubspot har ca 3 000 kunder (Det står 2 500+ på deras hemsida) som var med i urvalsdragningen så går det att uttala sig om de mest markanta skillnaderna i alla fall. Här finns en annan inbäddad risk. Dat kan nämligen vara så att de som svarat till större del är människor på företag som har en positiv relation till Hubspot. I sådana fall är rapporten rakt upp och ner skräp.

Eftersom hubspot inte redovisar något av detta kan vi inte anta att vi kan lita på informationen.

Dessvärre är dessa typer av rapporter inte alls ovanliga. Många företag gör undersökningar bland sina kunder, skickar ut enkäter till kunddatabaser eller smäller ut polls på sina hemsidor. Många gör detta i tron om att de ska uppnå information som avspeglar hela samhället, eller en hel populationsgrupp. Sen skriker man högt om sin fina rapport, och vips är det andra som använder den som beslutsunderlag för sina kommande investeringar, nya produkter, marknadssatsningar. Väldigt sällan appliceras ett kritiskt öga, och väldigt sällan är de medvetna om att de tar beslut grundade på felaktig information. Vad tror du kostnaderna av sådana beslut kan uppgå till?

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • Posterous
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter

Inga relaterade inlägg


Skriv en ny kommentar