Proportionerligt stratifierat urval

April 1, 2010  |  Statistik

SnabbaSvar.se använder sig av proportionerliga stratifierade urval för att samla in svaren på dina frågor. Detta innebär att den totala panelpopulationen* delas in i s.k. strata baserade på kön, åldersgrupper och regioner. Sedan drar systemet slumpmässigt ett mot riket proportionerligt antal panelmedlemmar ur varje stratum och skickar ut inbjudningar till dessa att delta i undersökningen.

Varje panelmedlem kan endast tillhöra ett stratum. Är man en 35-årig kvinna boendes i Stockholm tillhör man således stratumet [Kön = kvinna, Åldersgrupp = 23-35, Region = Stockholm]. Totala antalet strata vi använder oss av är 64 (2 för kön x 4 för åldersgrupper x 8 för regioner).

För att urvalen ska vara nationellt representativa använder vi oss av proportionerlig stratifiering. Detta medför att de tusen svar du erhåller på din fråga är proportionerliga mot riket som helhet i egenskap av hur många människor det finns av olika kön och olika åldersgrupper i de olika regionerna.

Ibland kan totala antalet svar du erhåller variera något (du får dock alltid som minst 1 000 svar). Detta beror på att människor svarar olika frekvent, och att systemet då räknar om behovet för att bibehålla proportionaliteten så gott det går.

Alla urval genomgår dock ett s.k. chi-square test som testar varje stratum mot den statistiskt korrekta verkligeheten enligt de senaste siffrorna från SCB. För att passera testet får de olika strata bara variera till en viss grad. Vi släpper inte igenom ett urval som inte håller för detta test vid en konfidensgrad om 95 %. På ren svenska betyder detta att du kan vara säker på att dina svar bygger på urval som är statistiskt korrekta och reflekterar den svenska befolkningens demografi.

*Panelpopulation – antalet medlemmar i en panel
*Total panelpopulation – det ackumulerade antalet medlemmar i alla paneler

Vill du veta mer?

 • Läs om hur SnabbaSvar.se kan ha tillgång till så pass många människor här
Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • Posterous
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter

Inga relaterade inlägg


Skriv en ny kommentar