Öppet svar till Stefan Attefall angående snabbreceptet på bostadsbrist

Öppet svar till Stefan Attefall angående snabbreceptet på bostadsbrist

November 3, 2010  |  Uncategorized

 

Stefan, I intervjun med dig som DI publicerade 2010-10-24 lade du fram att det direkta behovet av boende till fler människor, exempelvis studenter, kan lösas genom att få fler hushåll att hyra ut en del av sin bostad. De ska motiveras till detta genom en ökad erhållen skattelättnad när de hyr ut sin bostad.

Jag ställde mig kritisk till om detta recept verkligen kan fungera, och beslöt mig därför för att ta reda på vad befolkningen egentligen tycker och tänker kring skattelättnaderna. Sagt och gjort. Idag, en vecka senare, kan jag presentera mina slutsatser.

Enligt undersökningen jag genomförde hyr i dagsläget 1,43 – 3,37 % av befolkningen, som betalar hela eller en del av kostnaden för boendet, ut en del av sin bostad, och 0,3 – 1,5 % planerar att hyra ut en del av sin bostad under nästa år. Jag vet inte hur detta ställer sig mot historiska siffror. Jag vet inte heller hur många nya boendetillfällen du och regeringen siktar på att skapa med skattelättnaderna, och hur många det krävs för att de facto öka rörligheten på bostadsmarknaden. Vad som är säkert att att desto fler som motiveras till att hyra ut en del av sin bostad, desto effektivare blir skattelättnaderna, och därmed också bostadsmarknaden.

Vad som, i ljuset av detta, är synnerligen intressant är att 68,0 – 73,4 % av befolkningen, oavsett om de betalar för boendekostnader eller inte, är fullkomligt omedvetna om skattelättnaden som finns på uthyrt boende, och likaså vad beträffar ökningarna av skattelättnaden nästa år.

Det visade sig att utöver de 2,5 % av respondenterna i undersökningen som redan hade planerat att hyra ut sitt boende nästa år (dvs. en majoritet av dem som hyr ut detta år, och de som avser att hyra ut 2011), så kunde ytterligare 5,1 % av respondenterna tänka sig att hyra ut en del av sitt boende när de blev informerade om din föreslagna skattelättnad för 2011. Räknar man med en konfidensnivå på 95 % motsvarar detta 3,71 – 6,49 % av befolkningen, eller 240 000 – 420 000 människor. Ett ansenligt antal. Om denna grupp blir informerade om skattelättnaden finns det med andra ord en potential att tredubbla antalet hushåll som hyr ut en del sitt boende.

Tanken med en sådan här skattelättnad är, när allt kommer omkring, att skapa så många nya hyrestillfällen som möjligt för dem som desperat letar efter bostad. Om över två tredjedelar av befolkningen är ovissa om skattelättnaden, och om ca 5 % av dessa hade kunnat tänka sig att hyra ut en del av sitt boende om de bara vetat om lättnaden, då är det viktigt att investera i spridning av informationen. På så vis uppnår ditt förslag, som faktiskt ter sig att ha möjligheten att kunna bli riktigt verkningsfullt, maximal effektivitet.

Givetvis uppkommer det följdfrågor såsom om det finns en tillräckligt effektiv marknad för uthyrning av delar att sitt boende, huruvida folk kan hitta hyresgäster de litar på, och om de potentiella hyresgästerna är villiga att endast hyra ett rum av någon. Dessa frågor blir värda att besvara först när beslut tas om att informationen om skattelättnaden ska spridas till fler svenskar.

Jag är nu personligen övertygad om att ditt recept kan komma att fungera, men enbart om det får rätt förutsättningar att nå ut till befolkningen. Utan information till befolkningen riskerar skattelättnaden att bli tämligen verkningslös, i alla fall om man jämför med dess potential.

Rafael Pietrzyk
Ansvarig, SnabbaSvar.se

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • Posterous
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter

Relaterade inlägg:

 1. Kan skattelättnad på uthyrt boende egentligen öka rörligheten på bostadsmarknaden?

Skriv en ny kommentar