Julgranar i svenska hushåll 2010

Julgranar i svenska hushåll 2010

December 20, 2010  |  Marknadsundersökning

Det har varit en del skriverier om huruvida vi svenskar köper riktiga julgranar eller ställer upp plastgranar hemma, samt vilket som är det mest miljövänliga alternativet. Vi har, via SnabbaSvar.se, tagit reda på hur många svenska hushåll som har respektive grantyp, samt vilken typ av gran vi egentligen tror är miljövänligast av dessa två. Fortsätt läsa.

44 % av de svenska hushållen kommer denna jul att ha en riktig julgran och 24 % av hushållen kommer att ha en plastgran. Hela 31 % av Sveriges hushåll kommer inte att ha någon gran alls detta år. Det är en väsentlig andel, som vi dessvärre inte ställde några följdfrågor till. Det hade varit intressant att veta varför så pass många hushåll väljer att avstå julgran.

Statistik över vilken typ av julgran - plast eller riktigt - som svenska hushållen väljer 2010

Vi hittar dock indikationer till orsakerna bland åldersgrupperna. Det finns klara skillnader mellan åldersgrupperna vad beträffar granens vara eller icke vara i hushållet. Det visar sig att människor i åldrarna 23-35, samt människor i åldrarna 56-80 är mest benägna att avstå gran. Dessa avstår julgran i dubbelt så hög utstreckning som människor i åldrarna 15-22, och 36-55. En rimligt tolkning av detta är att vi släpar in granen i huset när vår livssituation fordrar mer jultradition i tillvaron.

Vilken typ av gran är mest miljövänlig

När det gäller tron om vilken typ av gran som är mest miljövänlig så pekar 52 % av Svenskarna på den riktiga granen, 27 % på plastgranen, medan 21 % svarar att de inte vet.

Skogssverige beskriver den riktiga granen som mest miljövänlig, men utan att egentligen förse läsaren med något material som stödjer detta. I själva verket förs det i västvärlden en intensiv diskussion beträffande vilken typ av gran som är mest miljövänlig. Det har gjorts en grundlig amerikansk undersökning som mätt en riktig julgrans totala koldioxidsavtryck från utsäde, uppväxt, nedhuggning, till transport, 2-3 veckors glans och återvinning. Det har sedan jämförts med en plastgrans totala koldioxidsavtryck. Jag har inte lyckats få tag på själva rapporten, men läst igenom en del artiklar (se relaterade länkar här nedan för två av dessa) som baserats på den (tack Garry Jones, för tipset om den amerikanska mätningen). I mätningen kom de fram till att en riktig julgran har ett koldioxidavtryck på 3,5 kg, medan en plastgran har ett koldioxidavtryck på 40 kg. Således har plastgranen en mindre inverkan på miljön om den behålls i mer än ca. 10-11 år, annars är den lokalodlade riktiga granen mer miljövänlig. Det är med andra ord svårt att med absolut övertygelse peka på ett av alternativen som mer miljövänligt än det andra. Man får se till kontexten helt enkelt.

Tittar vi på hur tron om julgranens miljövänlighet förhåller sig till det egna innehavet av julgran, så ser vi genast ett intressant samband; Av de människor som ska ha en riktigt gran hemma tror en överlägsen majoritet att den riktiga granen är mest miljövänlig. På motsvarande sätt tror en majoritet av ägarna till plastgranar att plastgranen är miljövänligast.

Betyder detta att människor i stor utsträckning handlar julgran utifrån det de tror är mest miljövänligt? Eller betyder det att vi formar vår tro om vad som är miljövänligt så att den stillar vårt samvete när vi konsumerar? Ytterligare en möjlighet är att människor som redan har en plastgran håller fast vid denna av anledning att den redan har gjort sitt avtryck på miljön, och menar att det ändå är bättre att behålla den än att slänga den och köpa en riktig gran. Detta frågade vi dock inte om, så det förblir en gissning från min sida. Men denna statistik är uppmuntrande med avseende på att bägge typer av granar har sina fördelar ur mijösynvinkel beroende på de bakomliggande omständigheterna.

Relaterade länkar:

 • Sidan SkogsSverige beskriver vilka granar som är mest miljövänliga i artikeln “Julgranar och miljö“. Men var är underlaget till uppgifterna?
 • Christmas tree association i USA är de som har sponsrat den stora undersökningen om vilken typ av gran som skapar störst koldioxidavtryck. Här är sidan som beskriver mätningen. Jag har dock inte lyckats få tag på själva undersökningen. (Stort tack till Garry Jones för länken!)
 • Enviro News beskriver här den stora undersökningen något mer detaljerat.

Om undersökningen

Totalt var det 1 062 respondenter som svarade på frågorna som ställdes via undersökningstjänsten SnabbaSvar.se. Till denna undersökning drog SnabbaSvar.se urval ifrån 28 av Sveriges största internetpaneler (bl.a. di.se panelen, DN-panelen, Allt om mat-panelen, Sponsorhusetpanelen, etc.) som förmedlas via Cint AB, och balanserade urvalen på kön, ålder och region så att det blev representativt för det svenska riket. Cint AB förmedlar paneler och således respondenter till större delar av världens marknadsundersökningsindustri.

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • Posterous
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter

Relaterade inlägg:

 1. Hetaste inköpsställena under bokrean 2010

2 Kommentarer


 1. Helt fel angående vilken typ av gran är mest miljövänlig!

  “Det innebär att endast hälften av svenskarna vet att en riktig gran är att föredra ur miljösynvinkel.”

  Hur i hela världen skulle detta kunna stämma?

  Läs
  http://www.christmastreeassociation.org/Article%20Pages/environmental-carbon-footprint-study-on-christmas-trees

  Hoppas att texten andras.

 2. Tack Garry! Jag läste igenom en hel del artiklar i ämnet och ändrade inlägget därefter. Hittade dessvärre inte själva orginalrapporten, vilken hade varit riktigt intressant att läsa igenom.

  Kontentan är väl att inte heller plastgranen kan anses ha mindre miljöpåverkan bortom all tvivel, då det beror på hur länge människor behåller den. I den amerikanska beräkningen behövde man behålla plastgranen i 10-11 år för att den skulle ha mindre mijöpåverkan. Jag skulle dock tippa på att undersökningen använder amerikanska levnadsförhållanden och bilvanor som underlag för beräkningarna. Eftersom en genomsnittlig amerikan släpper ut ca 20 ton koldioxid per år, emedan en Europeé släpper ut “endast” 12 ton (siffror ur the Economist mijörapport), och givet att detta även berör våra bilars petroleumförbrukning, skulle jag tippa på att en svensk bör behålla sin plastgran ytterligare några år för att den ska anses ha mindre miljöpåverkan än en riktig gran.

Trackbacks

 1. Tweets that mention Julgranar i svenska hushåll 2010 | Egentligen -- Topsy.com

Skriv en ny kommentar