iPads marknadsandelar och potential på de europeiska marknaderna

iPads marknadsandelar och potential på de europeiska marknaderna

November 16, 2010  |  Marknadsundersökning

Om ni undrar hur det går för iPad runt om i Europa så har ni kommit rätt. Vi mätte nyligen hur det går för iPads försäljning i 5 europeiska länder. Det visar sig att de ännu inte tagit några avsevärda marknadsandelar, men att potentialen för hög tillväxt lurar bakom krönet.

Under vecka 42 genomförde vi mätningar i Sverige, Danmark, Finland, UK och Spanien, med avsikten att utröna hur det går för iPad.

Andelen som redan äger en iPad

Det visar sig att innehavet av en iPad procentuellt sett ligger på mer eller mindre en likadan nivå på de olika marknaderna. Dock kan vi se att Spanien har tagit täten, där signifikant fler människor äger en iPad jämfört med Sverige, Finland och UK. Däremot kan vi inte uttala oss om några skillnader mellan Spanien och Danmark, eller skillnader de övriga länderna emellan.

Det som är intressant inom ramarna för det uppmätta innehavet är att iPad släpptes samtidigt i UK och Spanien. Ändå har en större andel människor i Spanien köpt en iPad jämfört med Storbritannien.

I Sverige, Danmark och Finland har iPad inte släppts än och andelen iPad-ägare ser relativt likadan ut. I Sverige har den legat relativt konstant sedan folk började köpa hem den från exempelvis USA. I den fjärde mätningen vi gjorde (vecka 21, 2010) uppmätte vi att 0,4 – 1,54 % av svenskarna har en iPad. Nu uppmätte vi alltså att 0,92 – 2,48 % äger en iPad. Således ingen signifikant förändring, och vi kan inte uttala oss om någon statistiskt säkerställd rörelse. Rent logiskt sett så bör antalet innehavare röra sig upp eftersom man hör om fler och fler som skaffar en iPad. Men än en gång, statistiskt sett har vi inte uppmätt någon signifikant skillnad (om du undrar hur i hela friden jag kan resonera som jag gör när siffrorna klart och tydligt ser ut att visa skillnader bör du läsa mitt inlägg om konfidensintervall).

Potentiella köp av iPad

Vi mäter som bekant inte bara ägandet utan även människors köpintentioner av iPad. Det visar sig att iPad är eftertraktad på marknaderna där den säljs idag, och har en god potential att ta marknadsandelar de närmaste månaderna.

Spanien

I Spanien ser efterfrågan på iPad ut att vara högst. I vår spanska mätning avsåg 4,4 % av respondenterna att köpa en iPad inom loppet av några veckor. Översatt med en konfidensgrad om 95 % motsvarar detta 3,1 % – 5,6 % av befolkningen. Det är främst människor i åldrarna 15-22 år som lyfter dessa siffror. Av dessa är det 5,21 % – 13,39 % som avser att köpa en iPad inom några veckor. Denna stora efterfråga hittar sin motpol i gruppen som är 56-80 år gamla, bland vilka vi inte uppmätte någon efterfråga alls på iPad.

Storbritannien

I Storbritannien är det signifikant färre människor som avser att köpa en iPad de närmaste veckorna jämfört med Spanien. Siffran ligger någonstans mellan 1,22 % – 2,98 %. Där är efterfrågan koncentrerad i gruppen 23-35 år. I övriga åldersgrupper är den svag, men återfinns i alla åldrar – även i gruppen 56-80 år.

Danmark och Finland

Eftersom iPad ännu inte har släppts i de skandinaviska länderna kan man förvänta sig en låg direkt efterfråga. Mycket riktigt ligger andelen som avser att köpa en iPad inom loppet av några veckor mellan 0 % – 1 % i bägge länderna. På samma sätt ser vi att avsevärt färre människor tänker köpa en iPad inom några månader jämfört med länderna där den redan har släppts.

Sverige

I Sverige har ett av svarsalternativen sett annorlunda ut jämfört med övriga länder. Respondenterna fick istället för alternativet “kommer att köpa iPad inom några veckor” välja “så fort den kommer ut på marknaden”. Just  det alternativet var det fler som valde jämfört med Danmark och Finland. I övrigt ser marknaderna mer eller mindre likadana ut vad beträffar efterfrågan på iPad.

Värt att veta vid mätningar av efterfråga

Siffrorna pekar vackert upp för iPad i både Storbritannien och Spanien. Dock är det så att “rapporterad efterfråga” inte likaställas med garanterade köp. Man måste tänka på vad varan kostar och att folk kan få göra avkall på sitt avsedda köp pga sin ekonomi. Vidare har vi inte tagit hänsyn till några substitut till iPad. Det kan i själva verket vara så att många helt sonika letar efter en surfplatta, inte nödvändigtvis en iPad, och kan komma att köpa en konkurrerande vara av ett eller flera skäl. Givetvis är också de facto konsumtionen beroende utav hur pass väl Apple kan tillhandahålla marknaderna med surfplattor. Slutligen finns det ett förhållande mellan hur säkra folk är på att de kommer att köpa något, den återstående tiden till det avsedda köpet, och varans art (jag kan vara tämligen säker på att jag ska köpa en bil inom ett år, mindre säker på att jag ska köpa en ny mobil, och har troligtvis ingen som helst koll på om jag inom ett år kommer att köpa en kaffebryggare).

På samma sätt får man resonera kring huruvida tomten kommer med hårda platta paket denna Jul, eftersom även han har hushållens ekonomi att ta hänsyn till, men framför allt om tomteverksaden hinner med att producera tillräckligt många iPads.

Med det skrivet vill jag understryka att alla som angav att de avser att köpa en iPad inte kommer att göra det (eller få en i julklapp). Men givet relativt lika förutsättningar bland konsumenterna och marknaderna så kommer andelen av konsumenterna i Spanien som köper en iPad att öka mest de närmsta veckorna och månaderna.

Om mätningarna

Mätningarna genomfördes via SnabbaSvar.se under vecka 42 i Sverige, Finland, Danmark, Spanien och Storbritannien. I varje land besvarades våra frågor mellan 1 000 och 1 100 respondenter, representativa för respektive land vad avser kön, ålder och region.

Relaterade inlägg

Andra undersökningar och mätningar om iPad

 • Den digitala byrån Daytona har genomfört en undersökning om Sveriges iPad-vanor-2010. Den är gjord på ett begränsat antal iPad-entusiaster vilket kan ha skapat viss skevhet i svaren (vilket de även är noggranna att informera om), men är i sak en bra indikativ källa på hur iPad används av oss Svenskar i dagsläget.
Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • Posterous
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter

Relaterade inlägg:

 1. Ny mätning: svensk efterfråga på iPad ökar
 2. iPad smyger in på svenska marknaden
 3. Intresset för iPad tripplades bland Innovators av elektronik i USA!

Inga kommentarer


Trackbacks

 1. Tweets that mention iPads marknadsandelar och potential på de europeiska marknaderna | Egentligen -- Topsy.com

Skriv en ny kommentar