iPad har släppts i Sverige - så här ser efterfrågan ut

iPad har släppts i Sverige – så här ser efterfrågan ut

December 14, 2010  |  Marknadsundersökning, Varumärken

I väntan på att iPad ska släppas har vi under 2010 med jämna mellanrum mätt efterfrågan på den Svenska marknaden. Nu, efter några fördröjningar från Apples sida, är iPad äntligen här, och det är högaktuellt att presentera vår senaste mätning och ta ut riktningen på iPads försäljning den närmaste tiden.

Samma dag som iPad släpptes på Svenska marknaden ägde redan 1,1 % till 2,3 % av svenskarna den omtalade surfplattan från Apple. Räknat på populationen i åldrarna 15-80 motsvarar detta 85 000 – 167 000 innehavare. 

Den direkta efterfrågan på iPad, dvs. människor som avser att köpa den inom loppet av några veckor räknat från tiden att den släpps, ligger på samma nivå som den har legat sedan våren 2010. Denna nivå har som lägst varit 1,2 % (se vår mätning från vecka 17) och som högst varit 1,7 % av befolkningen (se vår mätning från vecka 42). Räknat på konfidensintervallen, som man bör, har den legat mellan 0,6 % och 2,5 % av befolkningen. I denna, den senaste mätningen har vi inte noterat någon signifikant ökning av efterfrågan, och inte heller någon signifikant ökning av innehav. Ser man till teorierna om diffusion så ska inte den direkta efterfrågan öka så mycket ifrån de nuvarande nivåerna, men detta beror lite på hur den översätts till faktisk konsumtion (kurvan för teknologisk diffusion har en låg lutning till att börja med. Denna lutning ökar mer och mer tills ca. 16 % av befolkningen innehar teknologin, och därefter börjar den flacka igen. Eftersom endast ca. 1,7 % av befolkningen innehar en iPad så kan vi utgå ifrån att vi är i början av diffusionkurvan och fortfarande kan räkna med en låg direkt efterfråga. Teori och verklighet är inte alltid samstämmiga dock) 

Trots att efterfrågan är förhållandevis oförändrad så har vi noterat att fler tagit avstånd från iPad. Jämfört med 3 månader sedan är det betydligt fler som uppgett att de inte tänker köpa en iPad det närmaste året. Vi uppmätte 33 % som vill vänta jämfört med 25 % för tre månader sedan.

En stor del av avståndstagarna kommer med all sannolikhet ur gruppen som tidigare svarat “vet ej/obestämd”. Denna har nämligen minskat ifrån tidigare nivåer kring 20 % till 15 %.

Diagrammet nedan visar den senaste mätningen (vecka 48, yttre diagrammet) i jämförelse med mätningen innan (vecka 42, inre diagrammet)

Om undersökningen

Frågorna ställdes via den öppna undersökningstjänsten SnabbaSvar.se under perioden 30 november 2010 - 7 december 2010. Totalt deltog det 1 062 respondenter i undersökningen, representativa för svenska riket. Respondenterna nåddes via webpaneler i panelbörsen CPX som används av stora delar av marknadsundersökningsindustrin, och tillhandahålls av Cint AB. Totalt användes 27 av Sveriges största webpaneler. På så vis har vi minimerat diverse skevheter som är förknippade vid användandet av endast en enstaka eller några få paneler (exempelvis målgruppsskevhet, rekryteringsskevhet och motivationsskevhet)

Vill du också mäta efterfrågan på dina produkter?

Gå till www.snabbasvar.se, skapa ett konto och ställ dina frågor till befolkningen. Du får statitiskt säkerställda svar en vecka senare. Om du inte vet hur du bäst ställer frågorna kan du ta kontakt med Rafael Pietrzyk, ansvarig för SnabbaSvar.se, på nummer 08-546 383 41.

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • Posterous
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter

Relaterade inlägg:

 1. iPad smyger in på svenska marknaden
 2. Ny mätning: svensk efterfråga på iPad ökar
 3. Är framgången säkerställd för iPad i Sverige?
 4. Apples iPad tappar de tidiga köparna
 5. Intresset för iPad tripplades bland Innovators av elektronik i USA!

Inga kommentarer


Trackbacks

 1. Tweets that mention iPad har släppts i Sverige – så här ser efterfrågan ut | Egentligen -- Topsy.com

Skriv en ny kommentar